08.39 701 700 - Hotline 0906 79 88 00
contact@thienthientan.vn

Crucial

Thứ tự mặc định
Crucial
DDR4

Crucial DDR4 16GB 2133MHz – SODIMM RAM

Ram Crucial 16GB 2133MHz Laptop
3,990,000đ
Còn hàng
Crucial
DDR4
4,290,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
4,290,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
1,190,000đ
Còn hàng
Crucial
DDR4
2,190,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
2,190,000đ
Còn hàng
Crucial
Crucial
DDR4
 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • SO-DIMM DDR4 (Dùng cho laptop)
 • Bus: 2400MHz
 • Bảo hành 3 năm
4,290,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • DIMM DDR4 (Dùng cho PC)
 • Bus: 2400MHz
 • Bảo hành 3 năm
4,290,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
 • Dung lượng: 4GB (1x4GB)
 • DIMM DDR4 (Dùng cho PC)
 • Bus: 2400MHz
 • Bảo hành 3 năm
1,190,000đ
Còn hàng
Crucial
DDR4
 • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
 • SO-DIMM DDR4 (Dùng cho laptop)
 • Bus: 2400MHz
 • Bảo hành 3 năm
2,190,000đ
Còn hàng
Crucial
CrucialPC1
 • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
 • DIMM DDR4 (Dùng cho PC)
 • Bus: 2400MHz
 • Bảo hành 3 năm
2,190,000đ
Còn hàng
term papers help