028 7109 8109 - Hotline 0906 79 88 00
contact@thienthientan.vn

Màn hình

Thứ tự mặc định
Khuyến mãi!
ASUS
asus-PG278Q-9
19,499,000đ 14,490,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
1,900,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
1,850,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-2016H-3
2,170,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-2016H-3
2,160,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
2,500,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E2216H-2
2,450,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
2,990,000đ
Hết hàng
DELL
Dell-E2416H-1
3,250,000đ
Còn hàng
DELL
2
3,850,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-P2017H-5
3,070,000đ
Hết hàng
DELL
P8
3,390,000đ
Hết hàng
DELL
P8
3,650,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-P2214H-8
10,190,000đ
Còn hàng
DELL
P8
4,200,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-P2714H-8
5,500,000đ
Hết hàng
DELL
DELL-S2218H-1
3,400,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-S2318H-1
3,650,000đ
Hết hàng
Mới
DELL
DELL-S2318H-1
3,700,000đ
Còn hàng
DELL
S24
4,550,000đ
Hết hàng
ASUS
ASUS-MG278Q-1
 • Kích thước : 27 inch
 • Độ phân giải : 2560x1440 (16:9)
 • Thời gian phản hồi: 1ms
 • Công nghệ: FreeSync
 • Kết nối : VGA, HDMI, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
14,490,000đ
Còn hàng
ASUS
ASUS-MG279Q-6
 • Kích thước : 27 inch IPS
 • Độ phân giải : 2560x1440 (16:9)
 • Audio: 2W x 2 Stereo RMS
 • Công nghệ: FreeSync
 • Kết nối : VGA, HDMI, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
16,990,000đ
Còn hàng
ASUS
ASUS-PG348Q-1
 • Kích thước : 23 inch Cong
 • Độ phân giải : 3440 x 1440 (21:9) IPS
 • Kết nối : HDMI, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
36,990,000đ
Còn hàng
Khuyến mãi!
ASUS
asus-PG278Q-9
 • Kích thước : 27 inch
 • Độ phân giải : 2560x1440 (16:9)
 • Thời gian phản hồi: 1ms
 • Công nghệ: G-SYNC™
 • Kết nối : DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
19,499,000đ 14,490,000đ
Còn hàng
DELL
AW258HF7
 • Kích thước : 24,5 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 @ 240Hz
 • Kết nối : HDMI,DisplayPort (Kèm cáp HDMI)
 • Response time: 1ms
 • Support AMD FreeSync
 • Bảo hành : 3 năm
 • Hàng chính hãng phân phối ở Việt Nam bởi DGW
10,890,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
 • Kích thước : 18.5 inch
 • Độ phân giải : HD 1366 x 768 (16:9)
 • Kết nối : VGA, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
1,900,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
 • Kích thước : 18.5 inch
 • Độ phân giải : HD 1366 x 768 (16:9)
 • Kết nối : VGA (Kèm cáp VGA)
 • Bảo hành : 3 năm
1,850,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-2016H-3
 • Kích thước : 19,5 inch
 • Độ phân giải : HD+ (1600x900) (16:9)
 • Kết nối : VGA, DP
 • Bảo hành : 3 năm
2,170,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-2016H-3
 • Kích thước : 19,5 inch
 • Độ phân giải : HD+ (1600x900) (16:9)
 • Kết nối : VGA
 • Bảo hành : 3 năm
2,160,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
 • Kích thước : 21.5 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920 x 1080 (16:9)
 • Kết nối : VGA, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
2,500,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E2216H-2
 • Kích thước : 21.5 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920 x 1080 (16:9)
 • Kết nối : VGA
 • Bảo hành : 3 năm
2,450,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-E1916H-1
 • Kích thước : 23 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920 x 1080 (16:9)
 • Kết nối : VGA, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
2,990,000đ
Hết hàng
DELL
Dell-E2416H-1
 • Kích thước : 24 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920 x 1080 (16:9)
 • Kết nối : VGA, DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
 
3,250,000đ
Còn hàng
DELL
2
 • Kích thước : 19 inch
 • Độ phân giải : HD 1280 x 1024 (5:4) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
3,850,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-P2017H-5
 • Kích thước : 19.5 inch
 • Độ phân giải : HD+ 1600x900 (16:9) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
3,070,000đ
Hết hàng
DELL
P8
 • Kích thước : 21.5 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
3,390,000đ
Hết hàng
DELL
P8
 • Kích thước : 23 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
3,650,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-P2214H-8
 • Kích thước : 23.8 inch
 • Độ phân giải : 4K (3840 x 2160) (16:9) IPS
 • Kết nối : HDMI,DisplayPort,mDP
 • Bảo hành : 3 năm
10,190,000đ
Còn hàng
DELL
P8
 • Kích thước : 23.8 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
4,200,000đ
Còn hàng
DELL
Dell-P2714H-8
 • Kích thước : 27 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9) IPS
 • Kết nối : VGA,HDMI,DisplayPort
 • Bảo hành : 3 năm
5,500,000đ
Hết hàng
DELL
DELL-S2218H-1
 • Kích thước : 21.5 inch IPS
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9)
 • Kết nối : HDMI,VGA, Audio
 • Bảo hành : 3 năm
3,400,000đ
Còn hàng
DELL
DELL-S2318H-1
 • Kích thước : 23 inch IPS
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9)
 • Kết nối : HDMI,VGA, Audio
 • Bảo hành : 3 năm
3,650,000đ
Hết hàng
Mới
DELL
DELL-S2318H-1
 • Kích thước : 23 inch IPS
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9)
 • Kết nối : HDMI,VGA, Audio
 • Bảo hành : 3 năm
3,700,000đ
Còn hàng
DELL
S24
 • Kích thước : 23,8 inch
 • Độ phân giải : FHD 1920x1080 (16:9) IPS
 • Kết nối : HDMI,VGA
 • Bảo hành : 3 năm
4,550,000đ
Hết hàng