028 7109 8109 - Hotline 0906 79 88 00
contact@thienthientan.vn

Ổ đĩa cứng gắn trong

Thứ tự mặc định
Western Digital
WD10JPLX
 
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 58 tháng
 
1,750,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-1TB-1
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
1,850,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-2TB-1
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
3,290,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-1
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 7200rpm
 • Cache : 128MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
5,350,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd5000lplx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 58 tháng
 
1,370,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-500GB-2
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng

 

1,750,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd10jpvx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 5400rpm
 • Cache : 8MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,490,000đ
Còn hàng
Western Digital
Blue-1tb
 • Dung lượng lưu trữ : 1000GB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,270,000đ
Còn hàng
Western Digital
Blue-2tb
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,890,000đ
Còn hàng
Western Digital
3tb
 • Dung lượng lưu trữ : 3TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
2,420,000đ
Còn hàng
Western Digital
4tb
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
3,320,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd5000lpcx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 5400rpm
 • Cache : 16MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,150,000đ
Còn hàng
Western Digital
Untitled-1
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,190,000đ
Còn hàng
Western Digital
1473170493000_IMG_680783
 • Dung lượng lưu trữ : 6TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
5,520,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd7500bpvx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 750GB 5400rpm
 • Cache : 8MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,280,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd10efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
1,670,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd20efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
2,500,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd30efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 3TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
3,050,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd40efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
4,250,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd6t
 • Dung lượng lưu trữ : 6TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
6,450,000đ
Còn hàng
Western Digital