08.39 701 700 - Hotline 0906 79 88 00
contact@thienthientan.vn

Ổ đĩa cứng gắn trong

Thứ tự mặc định
Western Digital
wd10efrx
1,670,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd20efrx
2,500,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd30efrx
3,050,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd40efrx
4,250,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd6t
6,450,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD10JPLX
 
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 58 tháng
 
1,750,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-1TB-1
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
1,850,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-2TB-1
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
3,290,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-1
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 7200rpm
 • Cache : 128MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
5,350,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd5000lplx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 58 tháng
 
1,370,000đ
Còn hàng
Western Digital
WD-Black-500GB-2
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 58 Tháng
 
1,650,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd7500bpkx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 750GB 7200rpm
 • Cache : 16MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 58 tháng
 
1,610,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd10jpvx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 5400rpm
 • Cache : 8MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,490,000đ
Còn hàng
Western Digital
Blue-1tb
 • Dung lượng lưu trữ : 1000GB 7200rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,270,000đ
Còn hàng
Western Digital
Blue-2tb
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,890,000đ
Còn hàng
Western Digital
3tb
 • Dung lượng lưu trữ : 3TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
2,420,000đ
Còn hàng
Western Digital
4tb
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
3,320,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd5000lpcx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 5400rpm
 • Cache : 16MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,150,000đ
Còn hàng
Western Digital
Untitled-1
 • Dung lượng lưu trữ : 500GB 7200rpm
 • Cache : 32MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,190,000đ
Còn hàng
Western Digital
1473170493000_IMG_680783
 • Dung lượng lưu trữ : 6TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
5,520,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd7500bpvx
 
 • Dung lượng lưu trữ : 750GB 5400rpm
 • Cache : 8MB
 • Loại ổ cứng : 2.5"
 • Bảo hành : 2 năm
 
1,280,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd10efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 1TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
1,670,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd20efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 2TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
2,500,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd30efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 3TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
3,050,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd40efrx
 • Dung lượng lưu trữ : 4TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
4,250,000đ
Còn hàng
Western Digital
wd6t
 • Dung lượng lưu trữ : 6TB 5400rpm
 • Cache : 64MB
 • Loại ổ cứng : 3.5"
 • Bảo hành : 36 Tháng
 
6,450,000đ
Còn hàng
Western Digital
Hỗ trợ trực tuyến