08.39 701 700 - Hotline 0906 79 88 00
contact@thienthientan.vn

CPU/Bộ vi xử lý

Thứ tự mặc định
Intel
core-i3-6th
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.7 GHz
 • 2 core / 4 Threads
 • Cache: 3 MB L2
2,890,000đ
Còn hàng
Intel
core-i3-6th
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.8 GHz
 • 2 core / 4 Threads
 • Cache: 4 MB L2
3,590,000đ
Còn hàng
Intel
core-i3-6th
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.9 GHz
 • 2 core / 4 Threads
 • Cache: 4 MB L2
3,860,000đ
Còn hàng
Intel
i5
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.4 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6 MB L2
4,590,000đ
Còn hàng
Intel
i5
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.6 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6 MB L2
4,990,000đ
Còn hàng
Intel
i5
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.9 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6 MB L2
5,490,000đ
Còn hàng
Intel
i5-6k
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.9 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6 MB L2
5,990,000đ
Còn hàng
Mới
Intel
i5
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.1 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6MB
5,550,000đ
Còn hàng
Mới
Intel
i5
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.2 GHz
 • 4 core / 4 Threads
 • Cache: 6MB
5,990,000đ
Còn hàng
Intel
i7-6
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.0 GHz
 • 4 core / 8 Threads
 • Cache: 8 MB L2
7,650,000đ
Còn hàng
Intel
i7-6k
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.2 GHz
 • 4 core / 8 Threads
 • Cache: 8 MB L2
8,600,000đ
Còn hàng
Mới
Intel
i7-6
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.2 GHz
 • 4 core / 8 Threads
 • Cache: 8MB
7,650,000đ
Còn hàng
Mới
Intel
i7-6
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 4.5 GHz
 • 4 core / 8 Threads
 • Cache: 8MB
8,590,000đ
Còn hàng
Intel
CPU-Pentium
 • Socket: LGA 1151
 • Frequency: 3.3 GHz
 • 2 core / 2 Threads
 • Cache: 3 MB L2
1,425,000đ
Còn hàng
Hỗ trợ trực tuyến